Sahip Çık Değerlerine, Özen Göster Cami Temizliğine!

“Sahip Çık Değerlerine, Özen Göster Cami Temizliğine!” isimli sosyal sorumluluk projemizin Kasım ayı çalışmaları…

 

Proje Adı: Bizlere emanet bırakılan Camilerimizin kültür ve tarihlerine sahip çıkmak

Proje Hedef Grubu/Mekânı: 

Süleymaniye Cami, Mimar Sinan Türbesi, Kanun-i Sultan Süleyman Türbesi,

Hürrem Sultan Türbesi, Abdülhamit türbesi (Peygamber Efendimizin ayak izi)

ziyaret edildi.

 

Proje Bilgileri: İlk projemizin Süleymaniye Camisi olmasının sebebi;

Allah resulünün isteğiyle yapılmış olmasından dolayı talebelerimizin oraya

ayrı bir muhabbet duymalarını arzu ettik. Çoğunluk Süleymaniye camisini

ilk defa ziyaret ettiler daha önceden ziyaret edenlerin cami ile ilgili bir

bilgileri olmadığı için anlatılan bilgileri dikkat ve ilgiyle dinlediler.

Ardından Mimar Sinan Türbesi, Kanun-i Sultan Süleyman Türbesi,

Hürrem Sultan Türbesi bunlar hakkında kısa bilgiler verildikten sonra

ziyaret edilip Eminönü’ndeki 1. Abdülhamit türbesinde Peygamber

Efendimizin mübarek ayak izlerini ziyaret ettik ve talebelerimizi

bilgilendirdik.

 

 

Proje Süreci: Ziyaret edilecek olan yerlerin araştırması yapıldı.

Proje Genel Raporu: Talebelerimizin kültürümüz ve tarihimiz hakkında farkındalık

kazanıp bu konuda daha çok okumaya ve araştırmaya karar verdiler.

error: Content is protected !!