Dönem içerisinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerimizin yaşam boyu gelişim süreçlerine faydalı olmak

amacıyla bir takım rehberlik çalışmaları yapılır. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerimizin

sosyal-duygusal, dil-bilişsel ve davranışsal özelliklerinin tanınması, takip edilmesi ve geliştirilmesidir.

Rehberlik hizmetleri

  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Eğitsel Rehberlik
  • Mesleki Rehberlik
  • Aile Danışmanlığı
  • Veli seminerleri
En üste

Sayac