Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

 

Dönem içerisinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerimizin yaşam boyu gelişim süreçlerine faydalı olmak

amacıyla bir takım rehberlik çalışmaları yapılır. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerimizin

sosyal-duygusal, dil-bilişsel ve davranışsal özelliklerinin tanınması, takip edilmesi ve geliştirilmesidir.

Rehberlik hizmetleri

  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Eğitsel Rehberlik
  • Mesleki Rehberlik
  • Aile Danışmanlığı
  • Veli seminerleri
En üste

Sayac