Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

TARİHÇE

50 yıl sonrasını hayal edebiliyor musunuz? Biz hayal etmenin ötesinde 50 yıl sonrasını inşa ediyoruz. Çoğunluğun

yıllar sonrasına dair umutları karanlıkken GEÇA’da biz gelecek yönetimi yapıyoruz.

1 Ekim 2006 tarihinde bir sahra hastanesi gibi olması duasıyla Gülistan Kız Kur’an Kursu olarak açıldı kurumumuz.

1 Ocak 2011 tarihinde Gülistan Kız Kur’an Kursu ve Mesleki Eğitim derneği olarak eğitim sektöründe yerini aldı.

7 Ocak 2017 tarihinde GEÇA (Gülistan Erken Çocukluk Atölyesi) ismiyle büyümeye, gelişmeye ve toplumun karanlık

koridorlarına ışık olacak insanlar yetiştirmeye devam ediyor.

MİSYONUMUZ

İnsanî değerleri yüceltmeye çalışan, yaptığı işin farkında olan bir ekiple; öğretim modeli oluşturarak, doğuştan sahip

olduğu potansiyelini en yüksek düzeyde kullanabilen, tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, şefkatli,

başarılı, kültürlü, görgülü, ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan,

birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık

bireyler yetiştiriyoruz.

VİZYONUMUZ

Özümüzden aldığımız güçle geleceği “öz” den inşa etmek; sağlam karakterli, ahlakî erdemlere sahip aynı zamanda

bilgi çağının gerektirdiği birikim, beceri ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan hizmet ruhuyla topluma yön veren

“erdemli-onurlu”  bireyler yetiştirmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Eğitimde; İslamî ilimler ve okul öncesi eğitim alanında yetişmiş, keyfiyetli ve vizyon sahibi bireyler yetiştirir.

Hizmet; Yetiştirdiği eğitimcilerde insana hizmeti hakka hizmet penceresinden değerlendiren bir vizyona

ulaştırır.

Neşriyat; Öğretirken ufuk açan, bilgilendirirken eğlendiren, görsel kaliteyi mana derinliğine dönüştüren eserler

hazırlar.

GEÇA Ailesi; Eğitimcileri, çalışanları, öğrencileri ve tüm paydaşlarıyla bütün süreçlerde devamlılığı ve gelişimi

sağlayan vefalı iletişime sahiptir.

DEĞERLERİMİZ

İnsana Değer; Erken Çocuklukta başlayıp, hayatın sonuna kadar geçen süreçte her bireyin hak ettiği kalite ve

saygınlığa ulaşmasını sağlamak.

Topluma Değer; Kaliteli bireylerin oluşturduğu bir toplum hedefiyle insanlık için ümitvâr olmak.

Ahlaka Değer;  Yaratılıştan gelen fıtrî güzellikleri besleyip modern çağda iyiliğin temsilcisi olmak.

İlme Değer; İnsanlık tarihinin birikimi olan ilim ve irfanı hak ettiği değer ölçüleriyle fiilde aktif hale getirmek.

Bilime Değer; İlim ve irfanın ışığında çağın sunduğu imkanları etkin ve faydalı bir biçimde kullanmak

 

HEDEFLERİMİZ

  • İnşa eden,
  • İmar eden,
  • Üreten,
  • Tarih değerlerine sahip çıkan,
  • Yeniliğe açık,
  • Ufku geniş,
  • Hayal eden,
  • Cesaretli,
  • Diğer gam toplum inşa etmek.
En üste

Sayac