Sünnet Afişleri

Hz. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ümmetimin bozulduğu bir sırada kim sünnetlerime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır.” (Beyhaki, Taberani)

Sünnetleri hayatımıza geçirelim, evlerimizi, sınıflarımızı madden ve manen tezyin edelim diye afişlerimizi istifadenize sunuyoruz.

Göz fotoğraf Makinesi gibidir, gördüğünü kalbe kaydeder. Özellikle evlatlarımızın dünyasına dimağlar taze, kalpler temizken sünnetin tohumlarını ekmek oldukça ehemmiyetlidir.

error: Content is protected !!