Mutluluk Sınır Tanımaz

“Mutluluk Sınır Tanımaz” isimli sosyal sorumluluk projemizin Kasım ayı çalışmaları…

 

Proje Adı: GEÇA Kardeşlik Yolu “Mutluluk Sınır Tanımaz”

Proje hedef Grubu ve Mekânı: GEÇA’ dan bin bir emek ve özveri ile mezun olmuş

Afgan talebelerimizin memleketlerinde açtıkları anaokulu, eğitimcileri ve öğrencileri.

 

 

Proje Bilgileri: Projemizde Geça Eğitim kurumunda geliştirilen ve öğrencilerimiz tarafından büyük bir

sevgi ve özveriyle üretilen anaokulu eğitim materyallerinden Afganistan’daki anaokuluna hazırlayıp

göndermeyi amaç edindik. Ayrıca Afganistan’daki anaokulumuza internet üzerinden bilgi ve destek

paylaşımı da yapmayı amaçlıyoruz.

 

 

Proje Süreci: Projemiz bir yıllık eğitim öğretim süresini kaplayacak şekilde tasarlanmış, ayrıca her ay için  aylık üretim hedefleri belirlenmiştir.

Proje Genel Raporu: Kasım ayı itibariyle; Kuran harflerini öğrenmeye görsel destek sağlaması amacıyla keçeden yapılmış Kuran harfleri iki set halinde hazırlanmıştır.

Masal ve hikaye anlatımı etkinliklerinde kullanılmak üzere keçeden maskeler hazırlanmıştır. Ayrıca anaokulunda materyal geliştirmede kullanılmak üzere eva, krapon kağıdı,

keçe, renkli A4 ve karton gibi malzemeler temin edilip Afganistan’a gönderilmiştir.

error: Content is protected !!