Hakikat Pusulası Kur’an Yarışması Bilgi

GEÇA YARIŞMA KAYIT ŞARTNAMESİ

Yarışmaya başvuruda bulunmak için tıklayınız.

TANIMLAR

Yarışma Tanımı

Gülistan Erken Çocukluk Atölyesi 1. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1439 / M.2018 yılında, GEÇA branş öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlanan “Hakikat Pusulası KUR’AN” adlı haftanın yazısından yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.geca.com.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yarışma Düzenleme Kurulu:

GEÇA 1. Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı:

GEÇA 1. Bilgi ve Kültür Yarışmasına katılmaya hak kazanan adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

YARIŞMANIN AMACI:

 1. Toplumun her kesimini Kur’an mesajları ile buluşturarak, Allah’ın rızasını kazanmak
 2. Bireylerde Kuran farkındalığını oluşturmak.
 3. 1439 / M.2018 yılı içerisinde Kur’an’ın daha fazla okunmasını ve tatbikini sağlamak.
 4. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

 • 15 yaşını doldurmuş olmak.
 • Sorumlu olunan eser: Hakikat Pusulası KUR’AN isimli geca.com.tr sitesinde yer alan haftanın yazısı.
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin geca.com.tr adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Başvurular sınırlı kontenjanda olacaktır.
 • Başvuru formunu dolduran kişilerle SMS/E-Mail ile yolu ile irtibata geçilerek eleme sınavlarına davet edilecektir. Elemeler neticesinde yarışmaya 9 kişi katılabilecektir.
 • Eleme sınavı 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 10:00’da yapılacaktır. Eleme sınavına girecek olan adayların sınav yerine 30 dk. önceden gelmiş olmaları gerekmektedir.
 • Eleme sınav sonucunda aynı puana sahip olan adaylar arasında doğum tarihlerine bakılarak karar verilecektir. Doğum tarihi konusunda da eşitlik sağlanırsa kura yoluna gidilecektir.
 • Yarışma bayanlara özel olacaktır.
 • Her yarışmacı izleyici olarak en fazla10 arkadaşını getirebilir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 2 Nisan 2018 günüdür.

NOT: Yarışmaya;

 1. GEÇA Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 2. Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 3. Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

YARIŞMANIN KURALLARI

 • Yarışmacı Olmaya Hak Kazanan Katılımcıların Joker Hakkı Kullanımı
 1. Arkadaşından yardım alma joker hakkı: Bu joker yarışma başından itibaren yarışmacıya verilecektir. Yarışmacı istediği bir soruda önceden ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilir. Arkadaşından yardım alma jokerinin kullanılabilmesi için, yarışmacının 24 Nisan 2018 Salı gününe kadar 3 kişinin isim, soy isim, telefon numarası ve fotoğraflarını, yarışmayı düzenleyen kurula teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Yarı yarıya joker hakkı: 5. Soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kazanacaktır. Yarışmacın istediği bir soruda yanlış olan 2 cevap şıkkı sistem tarafından rastgele elenecektir.
 3. Çift cevap joker hakkı: 7. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı çift cevap joker hakkı kazanmış olacaktır. Çift cevap joker hakkı sayesinde yarışmacı 7. Sorudan sonra gelen istediği bir soruya çift cevap verebilme hakkına sahip olacaktır.
 • 5. ve 7. Sorular baraj sorularıdır. Bu soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar o barajlara ait miktarları her halükarda  kazanmış sayılacaklardır.
 • Sesli soru hazırlığı için aşağıdaki Kıraat Âlimlerinden Yasin ve Fetih Surelerini dinlenip aşinalık kazanılmalıdır.
  * Mehmet Emin Ay
  * İsmail Biçer
  * Abdurrahman Gürses
  * Fatih Çollak
  * İshak Danış
  * Abdulbasıd Abdussamed
  * Mahir (Kâbe İmamı)
  * Ebû Bekir Şatırî
  * Abdurrahman Sadien
 • Ödüller

Sorulara göre kazanılacak ödüller kademeleriyle şu şekildedir:

1.Soru: 1 TL (Cevaplama süresi: 20 sn.)

2.Soru: 5 TL (Cevaplama süresi: 1 dk.)

3.Soru: 10 TL (Cevaplama süresi: 1 dk.)

4.Soru: 15 TL (Cevaplama süresi: 1 dk.)

5.Soru: 30 TL (Cevaplama süresi: 1 dk.) (Baraj sorusudur, bu soruyu doğru cevaplayan yarı yarıya joker hakkı kazanacaktır.)

6.Soru: 60 TL (Cevaplama süresi: 3 dk.)

7.Soru: 125 TL (Cevaplama süresi:  3 dk.) (Baraj sorusudur, bu soruyu doğru cevaplayan  çift cevap joker hakkı kazanacaktır.)

8.Soru: 250 TL (Cevaplama süresi: 3 dk.)

9.Soru: 500 TL (Cevaplama süresi: 3 dk.)

 • Ödül yarışma bitiminde, yarışmacıya takdim edilecektir.
 • Yarışmacı bir soruya yanlış cevap verdiği taktirde en son bulunduğu barajdaki ödülü alacaktır. Hiçbir baraja ulaşamadıysa ödül alamadan ayrılacaktır. Yarışmacı soruyu gördükten sonra o soruya kadar kazandığı ödülü alıp çekilme hakkına sahiptir.
 • Büyük ödül 500 TL’dir.

 

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER VE TARİH

Yarışma GEÇA (Gülistan Erken Çocukluk Atölyesi) binasında gerçekleşecektir.

Adres: Ademyavuz mah. Dar sok. No: 4 Aşağı Dudullu/Ümraniye

Yarışma Tarihi ve Saati: 28 Nisan 2018 Cumartesi / 10:00

 

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ile katılacaklardır.
 • Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulundurmayacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışma günü yarışma saatinden 30 dakika önce hazır olacaktır.
 • Yarışmacılar, salonda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
 • Sorular, çoktan seçmeli 4 seçenekli, olacaktır.

 

NOT: Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname,   program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine karar verebilir.

YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma sonuçları 1 Mayıs 2018 Salı tarihinde www.geca.com.tr adresinden duyurulacaktır.

YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. GEÇA, şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BİLGİ – İLETİŞİM

Adres    : Ademyavuz mah. Dar sok. No: 4 Aşağı Dudullu/Ümraniye

Web      : www.geca.com.tr

Telefon : 0216 610 02 42

E-posta : gecabilgi@gmail.com

Yarışmaya başvuruda bulunmak için tıklayınız.

error: Content is protected !!