Geça Anaokulu

https://www.youtube.com/watch?v=FgoUS-zjJhE&t=1s

 

GEÇA ANAOKULU

Özel GEÇA Anaokulu, çocukların bilişsel, psiko-motor, sosyal, dil ve öz bakım becerilerini destekleyen, dünyada kabul görmüş eğitim sistemlerini Değerler Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim programına entegre ederek milli ve manevi değerlerimize uyarlanmış özgün bir programdır.

Çocuk merkezli ve oyun temelli GEÇA eğitim sisteminde; temalar/konular amaç değil araçtır. Önemli olan çocuğun öğrenim süreci içinde yaşadığı ve keşfettiği deneyimlerdir. Sonuca ve konuya odaklı değil, sürece ve kazanıma odaklı çalışılır.

Özel GEÇA Anaokulu’nda uygulanan eğitim yöntem ve teknikleriyle çocukların keşfederek öğrenmesi böylece bilgiyi kendisinin yapılandırması sağlanır.

Aile eğitimi ve katılımıyla; çocuk-aile ve okul işbirliği sağlanır.

GEÇA Anaokulu’nun eğitimdeki farkı; değerlerimizle değerli, kendine yetebilen, akıl, kalp ve yetenekleri dengeli bir şekilde kullanabilen çocuklar yetiştirmektir.

GEÇA Anaokulu’nu destekleyen sistemler:

 • Çoklu Zeka Eğitim Sistemi,
 • Montessori Eğitimi,
 • Reggio Emillia Eğitimi,
 • Waldorf Eğitimi,
 • High Scoope Eğitimi
 • Scamper Eğitimi,
 • Proje Tabanlı Eğitim,
 • Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi,
 • Kur’an-ı Kerim ve Sure Ezber Eğitimi,
 • Yabancı Dil Eğitimi,
 • Türk Milli Eğitim Müfredatı

 

error: Content is protected !!