Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi ve Atölye Çalışmaları Eğitimi

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bu program İZÜSEM – GEÇA işbirliğinde yapılmaktadır.

Kimler Katılabilir:

Eğitimciler, eğitimci adayları başta olmak üzere ilgisi olan herkes

Katılımcı Sayısı: 25

Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2018

Eğitim Gün ve Saatleri: 3 Mart 2018 (Cumartesi) 10:00-17:00

Eğitim Süresi: 7 Saat

Eğitimin Amacı:

İbadetleri doğru ve uygun şekilde çocuğa aktarır. İbadetlerin gerekliliğini ve insana kazandırdıklarını anlatır.

Etkili Kur’an-ı Kerim eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenilmesini sağlar

Çocuklara toplumun dinî ve kültürel değerlerini benimsetir.

Peygamber Efendimiz’i bir model olarak, çocuğun yaş seviyesine göre sunmak.

Çocukları, manevi dünyamızın kahramanları ile tanıştırmak için kullanılan özgün yöntem ve teknikler

Kâinatta Allah’ı anlatan güzellikleri çocukların düşünme kabiliyetlerini geliştirerek somut materyaller ile çocuğa anlatmak

Eğitimin İçeriği:

Huzur Treni – 1,5 saat

 1. Okul öncesi dönemde ibadet nedir? İbadet sorumluluğu var mıdır?
 2. Okul öncesinde çocuk ibadet konusunda ne bilmelidir? Ne bilmemelidir?
 3. İbadetin temelini oluşturan sorumluluk bilinci çocuğa nasıl verilir?
 4. Çocuğa öğreteceğimiz ibadetlerde kullanılacak yöntem ve teknikler nelerdir?

Etkili Kur’an-ı Kerim Eğitimi – 1,5 saat

 1. Okul öncesi dönemde öğrenmenin önemi nedir?
 2. Kur’an-ı Kerim öğretimi yaş seviyesine göre nasıl ve ne kadar olmalıdır?
 3. Kur’an-ı Kerim öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.

Cemilekâr Dersleri – 1,5 saat

 1. Davranışların insan hayatında yeri ve önemi nedir? Çocukların güzel davranışları sergilemesinin gelecekteki hayatlarında etkisi nasıl olur?
 2. Gelişim evrelerine göre çocuklara öğretilecek davranışlar nelerdir?
 3. Davranış öğretiminde kullanılacak teknikler nelerdir?

Canım Peygamberim – 1 saat

 1. Peygamber kimdir, ne iş yapar? Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenmenin çocuk için önemi nedir?
 2. Peygamber Efendimiz’in hayatından çocuklara sunacağımız modeller ne olmalı, ne olmamalı?
 3. Çocuklara Peygamber Efendimiz’in hayatı sevgi merkezli nasıl anlatılır?
 4. Uygulamada kullanılacak yöntem ve teknikler neler olmalıdır?

Bir Tefekkür Bin Teşekkür – 1,5 saat

 1. Çocuklarda var olan düşünme kabiliyeti nasıl geliştirilir?
 2. Kâinatta Allah’ı anlatan deliller çocuğun seviyesine göre nasıl anlatılır?
 3. Tefekkür ile ilk teşekkür işbirliği nasıl sağlanır?
 4. Kur’an’da geçen tefekkür âyetleri çocuklara hangi teknik ve yöntemle anlatılmalıdır?
 5. Kullanacağımız tefekkür örnekleri sunumu…

Sınav:

Devam Zorunluluğu: Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Katılım Belgesi almaya hak kazanırlar.

Eğitim Ücreti: 200₺

Eğitim Yeri: İZÜSEM Altunizade Yerleşkesi

NOT:

* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM’e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

error: Content is protected !!