Erken Çocukluk ve İslami İlimler Eğitimi

Erken Çocukluk ve İslâmi İlimler Eğitim Programı

Kimler Katılabilir : En az lise mezunu ve 25 yaşını aşmamış kız öğrenciler katılabilir.
Son Başvuru Tarihi: 07 Eylül 2018
Eğitim Başlama Tarihi: 17 Eylül 2018
Eğitim Süresi: 1 Yıl ve 2 Yıl
Kontenjan: Kontenjanımız sınırlıdır. Eğitimler hafta içi gündüz gerçekleştirilmektedir. Eğitime katılan öğrenciler Erken Çocukluk ve İslâmi İlimler eğitimlerini bir arada almaktadırlar. Eğitim, GEÇA Madenler yeni yerleşkede gerçekleşecektir.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM MODÜLLERİ
 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Okul Öncesi Eğitime Genel Bakış
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmen
 • Okul Öncesi Eğitim Modelleri Ve Yaklaşımlar
 • Eğitim Planlama Ve Uygulama Öğrenme Merkezleri
 • Çocuk Ve Sanat
 • Çocuklarda Hijyen, Temizlik Ve Düzen Alışkanlıklarının Oyun Yoluyla Kazandırılması
 • Çocuklarda Dinleme Ve Konuşma Becerilerini Geliştirme
 • Çocuk Ve Hikâye
 • Çocuk Ve Bilimsel Düşünme
 • Araştırma-İnceleme-Keşfetme Etkinlikleri
 • Çocuk Ve Deney
 • Çocuk Ve Gezi Gözlem
 • Kavram Etkinlikleri
 • Çocuk Matematik Çalışmaları
 • Cooking
 • Temel Davranış Merkezli Etkinlik Planlama
 • Okul Öncesi Eğitim Planı
 1. ÇOCUK GELİŞİMİ MODÜLLERİ
 • Gelişime Genel Bakış
 • Çocuk Ve Pskomotor Gelişim
 • Fiziksel Ve Motor Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Bilişsel Gelişim
 • Bilişsel Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Dil Gelişimi
 • Dil Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Sosyal Duygusal Gelişim
 • Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Cinsel Gelişim
 • Çocuk Ve Mahremiyet Eğitimi
 • Çocuk Ve Ahlak Gelişimi
 1. RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ
 • Psikolojiye Giriş
 • İnsan Davranışlarını Yöneten Üç Büyük Güç
 • Bilinçaltı İnsanı Nasıl Yönetir?
 • Ego Psikolojisi Ve Tasavvuf Karşılaştırması
 • Savunma Mekanizmaları
 • Kişilik
 • Kişilik Bozuklukları
 • Erken Çocukluktan Davranış Yönetimi
 • Çocuk Psikolojisine Genel Bakış
 • 1-1.5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-2 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 2-2.5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-3 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 3 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-4 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 4 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5.-5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • Çocuklara Sınır Koymak
 • Çocuklar Arası Rekabetler
 • Davranış Bozuklukları
 • Çocuğun Sorununu Çözme
 1. DEĞERLER EĞİTİMİ MODÜLLERİ
 • Değerler Eğitimine Giriş
 • Çocuk Ve Allah
 • Okul Öncesi İçin Peygamberimiz’ in Hayatı
 • Okul Öncesi İçin Peygamberlerin Hayatı
 • Etkili Kur’an-I Kerim Öğretimi
 • Çocuk Ve İbadet Eğitimi
 • Değerli Dramalar
 • Nezaket Kuralları
 • Cuma Saati
 • Değerli Tiyatrolar
 • Değerli Oyunlar
 • Mübarek Günler
 • Değerli Şarkılar
 • Değerler Eğitimi Plan Hazırlamam
 • Güncel Değerler
 1. ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI MODÜLLERİ
 • Sağlık
 • Gebelik
 • Doğum öncesi ve doğum
 • Loğusalık
 • Çocuk hastalıkları
 1. ATÖLYE ÇALIŞMALARI MODÜLLERİ
 • Hikaye Atölyesi
 • Oyun-Oyuncak Atölyesi
 • Sanat Atölyesi
 • Kukla Atölyesi
 • Kavram Atölyesi
 • Sosyal Bilimler Atölyesi
 • Ritim Atölyesi
 • Keçe Atölyesi
 • Matematik Atölyesi
 • Anadil Atölyesi
 1. ÇOCUK VE DRAMA MODÜLLERİ
 • Okul Öncesi Dönemde Eğitim Aracı Olarak
 • Drama Teknikleri
 1. OYUN ATÖLYESİ MODÜLLERİ
 • Oyun Atölyesi Ve Giriş
 • Oyun Tasarlama Ve Uygulama
 1. MÜZİK MODÜLLERİ
 • Çocuk Ve Müzik
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Etkinlikleri
 • Nota Ve Flüt Eğitimi
 • Orf Nedir – Orf Örnekleri
 • Çocuk Şarkıları Yazım Ve Sunumları
 1. EĞİTİM BİLİMLERİ (PEDAGOJİK FORMASYON)
 2. MONTESSORİ EĞİTİMİ
 3. A) ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenme Psikolojisine Giriş
 • Öğrenme Kuramları

      B) ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Öğretim İlkeleri Ve Stratejileri
 • Öğretim Yöntemleri
 • Öğretim Teknikleri
 • Öğrenme-Öğretme Modülleri
 • Öğretmen Nitelikleri

      C) REHBERLİK

 • Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 • Rehberlik
 • Rehberlik Türleri
 • Oryantasyon
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 1. ÖZEL EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Özel Gereksinimli Çocuklar
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
 • Öğretmenin Uyarlanması
 • Sınıfta Davranış Kontrolü
 • Sosyal Kabul
 1. RUH SAĞLIĞI-2 MODÜLLERİ
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Erken Çocuklukta İletişim
 • Ödül Ve Ceza Yöntemi
 • Sistem Olarak Aile Ve Psikolojisi
 • Kardeşler Arası İlişkiler Ve Psikolojik Sonuçları
 • Resimleriyle Çocuk
 • Çocuk Ve Ergenlikte Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Çocuk Ve Uyku
 • Çocuk Ve Beslenme
 • Çocuk Ve Ergenlikte Aşk
 • Çocukların Fiziksel Ve Cinsel İstismarı
 • Çocuklarda Görülen Psikomatik Hastalıklar
 1. DEĞERLER EĞİTİMİ-2 MODÜLLERİ
 • Peygamberlerin Çocuk Eğitimi Metotları
 • Evrensel Değerler
 • Çocuk Eğitiminde Eskimeyen Usuller
 • Oyunlu Hikâye
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Deneylerle Kur’an’daki Bilimsel Mucizeler
 • Dört Mevsim Değerler Eğitimi
 • Bedensel Aktivitelerle Değerler Eğitimi
 • Güncel Değerler
 • Değerler Eğitimi Yıllık Plan Hazırlama
 1. STAJ MODÜLLERİ
 • Bilişsel Gelişim Destekli Etkinlik Hazırlama
 • Dil Gelişimi Destekli Eğitim Hazırlama
 • Sosyal-Duygusal Gelişim Destekli Etkinlik Hazırlama
 • Özgün Teknik Özgün Etkinlik Planlama
 1. OKUL ÖNCESİNDE FEN MATEMATİK EĞİTİMİ
 • Okul Öncesinde Renk Kavramı
 • Okul Öncesinde Şekil Kavramı
 • Okul Öncesinde Mekânda Konum (Uzaysal Algı) Kavramı
 • Okul Öncesinde Doğru-Yanlış Kavramlarının Anlam Ve Önemi
 • Okul Öncesinde Duyu Kavramı
 • Çocukta Kavram Gelişimi, Kavram Oluşturma Kuramları
 • İlişki Kavramı-Sınıflandırma-Mekân Kavramı
 • Nicelik Kavramı, Para Kavramı, Zaman Kavramı
 • Boyut Kavramı
 • Miktar Kavramı

 

İSLÂMİ İLİMLER EĞİTİM MODÜLLERİ

 1. KUR’AN-I KERİM EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Kur’an-I Kerim’i Tanıyalım
 • Kur’an-I Kerim Okumaya Giriş
 • Kur’an- Kerîm Tilaveti
 • Kur’an-Kerîm’den Sure Ezberleri
 • Tecvid İlmi
 1. SİYER-İ NEBİ EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Siyer-İ Nebi’ye Genel Bakış
 • Nübüvvetten Önce Hazret-İ Muhammed (S.A.V)
 • Peygamber Efendimiz (Sav)’İn Özellikleri
 • Hazret-İ Muhammed (Sav)’İn Çocukluğu Ve Gençliği
 • Peygamberliğe Hazırlık
 • Nübüvvetin Mekke Devri ( İlk Üç Sene)
 • Nübüvvetin Dördüncü Senesi
 • Tebliğin Ehemmiyeti
 • Nübüvvetin Beş Ve Altıncı Seneleri
 • Nübüvvetin Yedi, Sekiz Ve Dokuzuncu Seneleri
 • Peygamber Efendimiz (Sav)’İn Mucizeleri
 • Nübüvvetin Onuncu Senesi
 • Nübüvvetin On Bir, On İki Ve On Üçüncü Seneleri
 • Nübüvvetin Medine Devri
 • Peygamber Efendimiz (Sav)’İn Evlilikleri
 • Allah Yolunda Cihad
 • Allah Rasulü (Sav)’İn Savaşları
 • Mekkeli Müşriklerle Yapılan Savaşlar
 • Yahudilerle Yapılan Savaşlar
 • Hristiyanlarla Yapılan Savaşlar
 • Diğer Gazveler
 • İtikadi Ve Şer’i Hükümlerin Nazil Oluşu
 • Medine Döneminin Onuncu Yılı
 1. FIKIH EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Fıkıh İlmine Genel Bakış
 • İslam’da Temizlik Ve Mahiyeti
 • Namaz İbadeti Ve Mahiyeti
 • İmamet Ve Cemaat
 • Oruç İbadeti Ve Mahiyeti
 • Kurbanın Tanımı Ve Mahiyeti
 • Adak Ve Yemin
 • Zekat İbadeti Ve Mahiyeti
 • Hac İbadeti Ve Mahiyeti
 • Güncel Fıkıh Bültenleri
 1. AKAİD EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Akaid İlmine Genel Bakış
 • Din Kavramı
 • İman Kavramı
 • İlahiyat Bahisleri
 • Nübüvvet Bahisleri
 • Semiyyat Bahisleri
 • Akaid Ve Kelam İlminin Tarihçesi
 1. TEFSİR EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Kur’an’ın Metinleşme Tarihi
 • Kur’an’ın Fonetik Naklinin Tarihi
 • Kur’an’ın İç Düzeni
 • Tefsire Giriş
 • Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri
 • Tefsir Medreseleri
 • Tefsir Yöntemleri
 • Tefsir Ekolleri
 • Ulûmu’l Kur’an
 • Kur’an’ı Kerim’de Geçen Bazı Surelerin Tefsirleri
 1. AİLE İLMİHALİ EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Aile Kavramı
 • Evliliğe Hazırlık ve Nikah
 • Evlilik Birliğinin Sona Ermesi
 • Adab-ı Muaşeret Kuralları
 1. HADİS EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Hadis Usulünün Doğuşu
 • Hadis ve Sünnet Kavramları
 • Rivayet
 • Râvi
 • Merviyy (Hadis Çeşitleri)
 • Hadis Diye Uydurulmuş Sözler (Mevzu Hadis)
 • Hadis Eserleri ve Müelliflerinin Tanıtımı
 • Hadis Okuma ve Okutma Uygulaması
 • Programda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar.
 • Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • T.C. Kimlik Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi (En Az Lise Mezuniyeti)
 • Lise mezuniyetlerinde en az 70 diploma notu
 • Sağlık Raporu

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:
Madenler Mah. İdealist Kent Cad. No:5 Ümraniye / İstanbul
0216 610 0225 – 0216 610 0242
www.geca.com.tr

NOT: GEÇA, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

error: Content is protected !!