Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

GEÇA Eğitim Kurumu Bilinçli Gençlik Projesi Kapsamında Fıkıh Hocaları tarafından “Sosyal Medyanın Dînî ve Sosyal Hayata Etkisi” konulu seminere ilgi yoğundu.

En üste

Sayac