Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

Rehberlik

REHBERLİK

Dönem içerisinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerimizin yaşam boyu gelişim süreçlerine faydalı olmak amacıyla bir takım rehberlik çalışmaları yapılır. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerimizin sosyal-duygusal, dil-bilişsel ve davranışsal özelliklerinin tanınması, takip edilmesi ve geliştirilmesidir.

Rehberlik hizmetleri

  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Eğitsel Rehberlik
  • Mesleki Rehberlik
  • Aile Danışmanlığı
  • Veli seminerleri

Yorum Yok

Yorumlara Kapalıdır.

En üste

Sayac