Geça’da Alternatif Eğitim

Geça’da Alternatif Eğitim, çocuğun birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini hedefler. Her çocuk farklı bir bireydir ve çocukların öğrenme hızları birbirinden farklıdır. Bu esasa dayanarak; her çocuğun kabiliyet, ilgi ve hızı doğrultusunda ilerlemesi sağlanır. GEÇA’da Alternatif Eğitim yöntemi, özünde üreten ve mutlu insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir. Alternatif Eğitim sadece bir eğitim modeli değil, aynı zamanda ev, okul ve çocuk işbirliğinde bir yaşam biçimi ve felsefesidir. Çocuğa, kendi kendine yaparak başarma duygusunu tattırmayı amaçlar. Böylece GEÇA; çocuğu özgüveni tam, kendine ve topluma saygısı yüksek bireyler olarak yetiştirir.

GEÇA’DA ALTERNATİF EĞİTİM BÖLÜMLERİ

  • Günlük Yaşam Becerileri
  • Duyu Eğitimi
  • Matematik Eğitimi
  • Dil Eğitimi
  • Coğrafya / Fen / Kültür

GEÇA ANAOKULU ALTERNATİF EĞİTİM DERSİNDEN RESİMLER

error: Content is protected !!