Erken Çocukluk Eğitimleri (Sertifikalı)

EĞİTİM MODÜLLERİ

 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Okul Öncesi Eğitime Genel Bakış
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmen
 • Okul Öncesi Eğitim Modelleri Ve Yaklaşımlar
 • Eğitim Planlama Ve Uygulama Öğrenme Merkezleri
 • Çocuk Ve Sanat
 • Çocuklarda Hijyen, Temizlik Ve Düzen Alışkanlıklarının Oyun Yoluyla Kazandırılması
 • Çocuklarda Dinleme Ve Konuşma Becerilerini Geliştirme
 • Çocuk Ve Hikâye
 • Çocuk Ve Bilimsel Düşünme
 • Araştırma-İnceleme-Keşfetme Etkinlikleri
 • Çocuk Ve Deney
 • Çocuk Ve Gezi Gözlem
 • Kavram Etkinlikleri
 • Çocuk Matematik Çalışmaları
 • Cooking
 • Temel Davranış Merkezli Etkinlik Planlama
 • Okul Öncesi Eğitim Planı
 1. ÇOCUK GELİŞİMİ MODÜLLERİ
 • Gelişime Genel Bakış
 • Çocuk Ve Pskomotor Gelişim
 • Fiziksel Ve Motor Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Bilişsel Gelişim
 • Bilişsel Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Dil Gelişimi
 • Dil Gelişiminin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Sosyal Duygusal Gelişim
 • Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi
 • Çocuk Ve Cinsel Gelişim
 • Çocuk Ve Mahremiyet Eğitimi
 • Çocuk Ve Ahlak Gelişimi
 1. RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ
 • Psikolojiye Giriş
 • İnsan Davranışlarını Yöneten Üç Büyük Güç
 • Bilinçaltı İnsanı Nasıl Yönetir?
 • Ego Psikolojisi Ve Tasavvuf Karşılaştırması
 • Savunma Mekanizmaları
 • Kişilik
 • Kişilik Bozuklukları
 • Erken Çocukluktan Davranış Yönetimi
 • Çocuk Psikolojisine Genel Bakış
 • 1-1.5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-2 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 2-2.5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-3 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 3 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5-4 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 4 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • 5.-5 Yaş Arası Çocuk Psikolojisi
 • Çocuklara Sınır Koymak
 • Çocuklar Arası Rekabetler
 • Davranış Bozuklukları
 • Çocuğun Sorununu Çözme
 1. DEĞERLER EĞİTİMİ MODÜLLERİ
 • Değerler Eğitimine Giriş
 • Çocuk Ve Allah
 • Okul Öncesi İçin Peygamberimiz’ in Hayatı
 • Okul Öncesi İçin Peygamberlerin Hayatı
 • Etkili Kur’an-I Kerim Öğretimi
 • Çocuk Ve İbadet Eğitimi
 • Değerli Dramalar
 • Nezaket Kuralları
 • Cuma Saati
 • Değerli Tiyatrolar
 • Değerli Oyunlar
 • Mübarek Günler
 • Değerli Şarkılar
 • Değerler Eğitimi Plan Hazırlamam
 • Güncel Değerler
 1. ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI MODÜLLERİ
 • Sağlık
 • Gebelik
 • Doğum öncesi ve doğum
 • Loğusalık
 • Çocuk hastalıkları
 1. ATÖLYE ÇALIŞMALARI MODÜLLERİ
 • Hikaye Atölyesi
 • Oyun-Oyuncak Atölyesi
 • Sanat Atölyesi
 • Kukla Atölyesi
 • Kavram Atölyesi
 • Sosyal Bilimler Atölyesi
 • Ritim Atölyesi
 • Keçe Atölyesi
 • Matematik Atölyesi
 • Anadil Atölyesi
 1. ÇOCUK VE DRAMA MODÜLLERİ
 • Okul Öncesi Dönemde Eğitim Aracı Olarak
 • Drama Teknikleri
 1. OYUN ATÖLYESİ MODÜLLERİ
 • Oyun Atölyesi Ve Giriş
 • Oyun Tasarlama Ve Uygulama
 1. MÜZİK MODÜLLERİ
 • Çocuk Ve Müzik
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Etkinlikleri
 • Nota Ve Flüt Eğitimi
 • Orf Nedir – Orf Örnekleri
 • Çocuk Şarkıları Yazım Ve Sunumları
 1. PEDAGOJİK FORMASYON
 2. A) ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenme Psikolojisine Giriş
 • Öğrenme Kuramları

      B) ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Öğretim İlkeleri Ve Stratejileri
 • Öğretim Yöntemleri
 • Öğretim Teknikleri
 • Öğrenme-Öğretme Modülleri
 • Öğretmen Nitelikleri

      C) REHBERLİK

 • Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 • Rehberlik
 • Rehberlik Türleri
 • Oryantasyon
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 1. ÖZEL EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Özel Gereksinimli Çocuklar
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
 • Öğretmenin Uyarlanması
 • Sınıfta Davranış Kontrolü
 • Sosyal Kabul
 1. RUH SAĞLIĞI-2 MODÜLLERİ
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Erken Çocuklukta İletişim
 • Ödül Ve Ceza Yöntemi
 • Sistem Olarak Aile Ve Psikolojisi
 • Kardeşler Arası İlişkiler Ve Psikolojik Sonuçları
 • Resimleriyle Çocuk
 • Çocuk Ve Ergenlikte Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Çocuk Ve Uyku
 • Çocuk Ve Beslenme
 • Çocuk Ve Ergenlikte Aşk
 • Çocukların Fiziksel Ve Cinsel İstismarı
 • Çocuklarda Görülen Psikomatik Hastalıklar
 1. DEĞERLER EĞİTİMİ-2 MODÜLLERİ
 • Peygamberlerin Çocuk Eğitimi Metotları
 • Evrensel Değerler
 • Çocuk Eğitiminde Eskimeyen Usuller
 • Oyunlu Hikâye
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Deneylerle Kur’an’daki Bilimsel Mucizeler
 • Dört Mevsim Değerler Eğitimi
 • Bedensel Aktivitelerle Değerler Eğitimi
 • Güncel Değerler
 • Değerler Eğitimi Yıllık Plan Hazırlama
 1. STAJ MODÜLLERİ
 • Bilişsel Gelişim Destekli Etkinlik Hazırlama
 • Dil Gelişimi Destekli Eğitim Hazırlama
 • Sosyal-Duygusal Gelişim Destekli Etkinlik Hazırlama
 • Özgün Teknik Özgün Etkinlik Planlama
 1. OKUL ÖNCESİNDE FEN MATEMATİK EĞİTİMİ
 • Okul Öncesinde Renk Kavramı
 • Okul Öncesinde Şekil Kavramı
 • Okul Öncesinde Mekânda Konum (Uzaysal Algı) Kavramı
 • Okul Öncesinde Doğru-Yanlış Kavramlarının Anlam Ve Önemi
 • Okul Öncesinde Duyu Kavramı
 • Çocukta Kavram Gelişimi, Kavram Oluşturma Kuramları
 • İlişki Kavramı-Sınıflandırma-Mekân Kavramı
 • Nicelik Kavramı, Para Kavramı, Zaman Kavramı
 • Boyut Kavramı
 • Miktar Kavramı

 

error: Content is protected !!