Eğitim Prensipleri

1- Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur.
2- Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler, özbakım becerilerini kazandırır.
3- Etkinlikler hazırlanırken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra uygulanabilir olması da göz önünde bulundurulur.
4- Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanır ve deneyerek öğrenmesine olanak sağlanır.
5- Çocukların anadilini doğru ve güzel konuşmaları için gerekli çalışmalar yapılır.
6- Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlar ve öz denetim kazandırır.
7- Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilir.
8- Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Etkinlikler oyun temelli hazırlanır.
9- Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir, yardıma ihtiyaç hissettiklerinde yetişkin rehberliği sağlanır.
10- Çocukların hayal güçleri, üretici ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
11- Eğitim sürecine ailenin etkin katılımı sağlanır.
12- Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin içindedir.
13- Çocuğun gelişimi okul öncesi eğitim programına göre düzenli olarak takip edilir.  
error: Content is protected !!