Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

Eğitim Prensipleri

1-Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur.
2- Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler, özbakım becerilerini kazandırır.
4-Etkinlikler hazırlanırken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra uygulanabilir olması da göz önünde bulundurulur.
5-Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanır ve deneyerek öğrenmesine olanak sağlanır.
6-Çocukların anadilini doğru ve güzel konuşmaları için gerekli çalışmalar yapılır.
8-Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlar ve öz denetim kazandırır.
7-Çocukların sevgi,saygı,işbirliği,sorumluluk,hoşgörü,yardımlaşma,dayanışma,ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilir.
9-Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Etkinlikler oyun temelli hazırlanır.
11-Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir, yardıma ihtiyaç hissettiklerinde yetişkin rehberliği sağlanır.
13-Çocukların hayal güçleri, üretici ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
15-Eğitim sürecine ailenin etkin katılımı sağlanır.
16-Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin içindedir.
17-Çocuğun gelişimi okul öncesi eğitim programına göre düzenli olarak takip edilir.

Yorum Yok

Yorumlara Kapalıdır.

En üste

Sayac