Özünden aldığı güçle geleceği özden inşa ediyor.”

1- Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur.

2- Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler, özbakım becerilerini kazandırır.

3- Etkinlikler hazırlanırken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra uygulanabilir olması da göz önünde bulundurulur.

4- Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanır ve deneyerek öğrenmesine olanak sağlanır.

5- Çocukların anadilini doğru ve güzel konuşmaları için gerekli çalışmalar yapılır.

6- Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlar ve öz denetim kazandırır.

7- Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilir.

8- Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Etkinlikler oyun temelli hazırlanır.

9- Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir, yardıma ihtiyaç hissettiklerinde yetişkin rehberliği sağlanır.

10- Çocukların hayal güçleri, üretici ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

11- Eğitim sürecine ailenin etkin katılımı sağlanır.

12- Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin içindedir.

13- Çocuğun gelişimi okul öncesi eğitim programına göre düzenli olarak takip edilir.

 

En üste

Sayac