Eğitim Etkinlikleri

Çocuğun Gelişimini Her Yönüyle Destekleyen Etkinlik Alanlarımız;

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

DİL ATÖLYESİ                 

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ,iletişim becerilerini artırmak için;

 • Grup konuşmaları
 • Sözcük dağarcığı geliştirme
 • Hikaye (Özgün Teknikler)
 • Algıladıklarını hatırlama-Dikkat etkinlikleri yapılır.

FEN –BİLİM ATÖLYESİ

Çocuklarda merak ve öğrenme arzusunu destelemek için;

 • Araştırma ve İnceleme
 • Gözlem
 • Keşfetme
 • Kavram Öğretimi
 • Matematik
 • Deneyler
 • Tefekkür etkinlikleri yapılır.

SANAT ATÖLYESİ

Çocukların üreticiliğini ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine,kendini ifade ederek yapabileceklerinin farkına varmasına imkan sağlayan;

 • Planlı etkinlikler,
 • Özgün çalışmalar ve
 • Hayal gücü etkinlikleri yapılır.

OYUN ATÖLYESİ

Çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlatan zihinsel olarakta öğrenmeye elverişli ortam sağlayan oyun etkinliklerimiz;

 • Güç-Denge ve Kondisyon Oyunları
 • Akıl oyunları
 • Dil Beceri Oyunları
 • Dikkat-Hafıza Oyunları
 • Kültürel Oyunlar
 • Eğitici Oyunlar
 • Değer Oyunları
 • Tefekkür Oyunları
 • Özbakım Oyunları
 • Sosyal Beceri Oyunlarıdır.
 • Duyu oyunları

 

MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarını sağlayan etkinliklerimiz;

 • Nefes ve Ses Çalışmaları
 • Ritim Çalışmaları
 • Çocuk Şarkıları
 • Enstrüman Eğitimleri
 • Özgün Danslar
 • Halk Oyunlarıdır.

DRAMA

Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır.Etkinliklerimiz;

 • Psikodrama
 • Sosyo Drama
 • Eğitici Drama
 • Yaratıcı Drama
 • İletişim Dramaları
 • Sosyal Beceri Dramaları
 • Duygu Dramaları
 • Sorun Çözme Dramaları
 • Değerler Eğitimi Dramalarıdır.
 • Kavram eğitim Dramaları
 • Kendilik kavramı Dramaları

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

error: Content is protected !!